Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EB-MED

Ul. Karsznicka 124, 98-220, Zduńska Wola

Telefon:: 43 823 0777

Przychodnia jest czynna od poniedziaku do piátku w godzinach 8:00-18:00

 

Poza godzinami pracy przychodni (w godzinach od 18 do 8, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę) bezpłatnej opieki medycznej udziela naszym pacjentom:

SPZOZ w Zduńskiej Woli
ul. Królewska 29
tel. 43 824 41 55 lub 519 181 016

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Każdy ubezpieczony chory może bez skierowania korzystać z dowolnego ośrodka świadczącego usługi świątecznej, nocnej, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zarówno w ambulatorium jak i w domu. Nie jest ważne, gdzie pacjent złożył deklarację do lekarza rodzinnego, jeżeli jest ubezpieczony to może wybrać świadczeniodawcę wedle uznania bez obowiązku wypełniania "deklaracji lekarza".

 

 

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

z telefonu stacjonarnego na numer 999,
z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

Po zgłoszeniu dyspozytora należy podać przede wszystkim:

dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
powód wezwania,
kto potrzebuje pomocy,
kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora i dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora